John Cale
Fear Is A Man's Best Friend - John Cale

Lyrics

Myfanwy

Words: Joseph Parry

Why is it anger, O Myfanwy,
That fills your eyes so dark and clear?
Your gentle cheeks, O sweet Myfanwy,
Why blush they not when I draw near?
Where is the smile that once most tender
Kindled my love so fond, so true?
Where is the sound of your sweet words,
That drew my heart to follow you?

What have I done, O my Myfanwy,
To earn your frown? What is my blame?
Was it just play, my sweet Myfanwy,
To set your poet's love aflame?
You truly once to me were promised,
Is it too much to keep your part?
I wish no more your hand, Myfanwy,
If I no longer have your heart.

Myfanwy, may you spend your lifetime
Beneath the midday sunshine's glow,
And on your cheeks O may the roses
Dance for a hundred years or so.
Forget now all the words of promise
You made to one who loved you well,
Give me your hand, my sweet Myfanwy,
But one last time, to say "farewell".

Original Welsh lyrics

Pa ham mae dicter, O Myfanwy,
Yn llenwi'th lygaid duon ddi?
A'th ruddiau tirion, O Myfanwy,
Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae'r wen oedd ar dy wefus
Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffol?
Pa le mae sain dy eiriau melys,
Fu'n denu'n nghalon ar dy ôl?

Pa beth a wneuthym, O Myfanwy,
I haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
Ai chwarae oeddit, O Myfanwy
 thanau euraidd serch dy fardd?
Wyt eiddo im drwy gywir amod
Ai gormod cadw'th air i mi?
Ni cheisiaf fyth mo'th law, Myfanwy,
Heb gael dy galon gyda hi.

Myfanwy boed yr holl o'th fywyd
Dan heulwen disglair canol dydd.
A boed i rosyn gwridog ienctid
I ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd.
Anghofia'r oll o'th addewidion
A wnest i rywun, 'ngeneth ddel,
A rho dy law, Myfanwy dirion
I ddim ond dweud y gair "Ffarwel".
Llef or Deus Salutis.

About this song

Welsh traditional, sometimes performed live.© 1999- Hans Werksman