De Webmees van Hans Werksman - een begrip sinds 1997 De Webmees

HTML voor beginners

Je eerste pagina

» HTML

A

an de slag. HTML bestaat uit tekst. Door een bestand op te slaan als tekstbestand met de extensie *.html snapt een browser dat het om een webpagina gaat.

Elke HTML pagina bevat minimaal het volgende:

<html>
<head>
<title>Hier komt de titel</title>
</head>

<body>

Hier komt de tekst

</body>
</html>

» Kijk eens naar het voorbeeld

top

Weergave van de tekst
Tekst kan op verschillende manieren worden weergegeven: als kop, cursief, vet ...

Tekst kan op verschillende manieren worden weergegeven

<H1>kop</H1> <I>cursief</i>, <B>vet</B> ...

» Kijk eens naar het voorbeeld

top

Alinea's en nieuwe regels
Om een alinea aan te geven gebruik je <p> ... </p> (paragraph).
Met <br> (break) begin je op een nieuwe regel.

<H1>Max Havelaar</H1>

<p>Ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht No. 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen, en het werk aan te vangen, dat gij, lieve lezer, zoëven in de hand hebt genomen, en dat ge lezen moet als ge makelaar in koffie zijt, of als ge wat anders zijt.</p>

<p>Multatuli - Max Havelaar<br>
Eerste druk verscheen in 1860</p>

» Kijk eens naar het voorbeeld

top
 
DE WEBMEES
Home Home Post Kaart