De Webmees van Hans Werksman - een begrip sinds 1997 De Webmees

HTML

De codes

» HTML

D

e meest recente versie van HTML is 4.01, die op 24 december 1999 werd vastgesteld. Het World Wide Web Consortium (W3C) bewaakt de opbouw en toevoegingen aan HTML. Daar vind je altijd een overzicht van de actuele stand van zaken. In versie 4.01 wordt o.a. de ondersteuning van style sheets geregeld en wordt het gebruik van frames nader uitgewerkt.

» Alle codes van versie 4.01 op een rij
» W3C overzicht
» Meer over style sheets
» Meer over frames

In versie 4.01 wordt het gebruik van vele codes formeel afgekeurd (deprecated). Ze zullen worden vervangen door style sheets. Omwille van de compatibiliteit kun je de "verouderde" codes voorlopig nog rustig blijven gebruiken.

» DTD's voor gebruik oud en nieuwe codes

top

Tags, attributes en extensions
Veel codes - tags - kennen uitbreidingen of kunnen met elkaar gecombineerd worden. codes worden aangeduid als elements en hun uitbreidingen worden attributes genoemd. Attributes kennen verschillende waardes. codes die specifiek zijn voor een bepaalde browser worden extensions genoemd.

» Extensions van Netscape en MSIE

Een code met een attribuut:

<h1 align="center">
 |    |
 |    attribute     
 element

Tot slot een tip voor de absolute beginner: codes worden meestal aan- en uitgezet. Om een code uit te zetten wordt een / gebruikt. Dus:

<b>Hans Werksman</b>

heeft als resultaat: Hans Werksman. Veel succes!

top
 
DE WEBMEES
Home Home Post Kaart